Hội đồng Quản trị CTCP Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa có nghị quyết chấp thuận đề nghị không thực hiện chuyển đổi 3.900 chứng quyền trong tổng số 4.000 chứng quyền sở hữu của nhà đầu tư trước thời điểm tháng 5/2020.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tháng 10/2018, Nhựa An Phát Xanh đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất do Hội đồng Quản trị quyết định. Mục đích phát hành nhằm huy động vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong KCN Kỹ thuật cao An Phát và bổ sung vốn lưu động.

Với chứng quyền kèm theo, mỗi trái phiếu phát hành ban đầu nhà đầu tư sẽ nhận được tối đa 10 chứng quyền (tương ứng 4.000 chứng quyền) và được tách riêng kể từ ngày phát hành, chuyển nhượng tự do sau thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành trừ trường hợp giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Chứng quyền sẽ được thực hiện sau 1 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành trái phiếu. Chủ sở hữu sẽ được thực hiện trong 4 đợt tại các thời thời điểm lần lượt sau 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng từ ngày hoàn tất đợt phát hành

Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền được ủy quyền cho HĐQT quyết định với tổng số lượng tối đa không quá 40 triệu đơn vị và giá mua không thấp hơn 14.000 đồng/cp và không cao hơn 14.500 đồng/cp. Hiện tại trên sàn giá cổ phiếu AAA là 17.200 đồng/cp.

Theo NDH