Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn vừa có chỉ đạo tại Quyết định số 5091 về việc xử lý sau thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng dự án (DA) Đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre, tỉnh Kiên Giang.

DA do Sở NN&PTNT Kiên Giang làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trực thuộc Sở (Ban QLDA) được giao quản lý thực hiện dự án theo Kết luận thanh tra số 763 ngày 2/12/2015 của Chánh Thanh tra Bộ.

Quyết định nêu rõ, giao Giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang và Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm rút kinh nhiệm theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo Kết luận thanh tra số 763; thu hồi số tiền hơn 199,9 triệu đồng do nghiệm thu thanh toán sai cho các nhà thầu, nộp vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ để xử lý theo quy định; giảm trừ thanh toán, quyết toán hơn 562 triệu đồng do thiết kế tính sai; chỉ đạo, tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện và xử lý sau thanh tra qua Thanh tra Bộ.

Bên cạnh đó, các nhà thầu tư vấn xây dựng kiểm điểm về những tồn tại, thiếu sót trong công tác tư vấn; trong công tác thi công, quản lý chất lượng xây dựng công trình, nghiệm thu thanh toán, thực hiện việc nộp trả số tiền phải thu hồi; Tổng cục Thủy sản tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện DA theo đúng quy định hiện hành, theo phân cấp về quản lý đầu tư, xây dựng công trình của Bộ.

Nhiều thiếu sót tại Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre ảnh 1

Thi công xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre. Ảnh: Internet

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ NN&PTNT, qua thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng DA Đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre cho thấy, DA Đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre đến nay đã hoàn thành hạng mục công trình tuyến đê chắn sóng, chắn cát; hạng mục kè chắn sóng, ngăn cát đã cơ bản hoàn thành khoảng 80% giá trị gói thầu đã phát huy tác dụng, có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vùng dự án.

Cũng theo kết luận thanh tra, mặc dù trong quá trình triển khai xây dựng dự án gặp rất nhiều khó khăn, Chủ đầu tư, Ban QLDA và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cũng có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình triển khai xây dựng dự án, Chủ đầu tư, Ban QLDA và các nhà thầu tư vấn, xây lắp và các cơ quan đơn vị có liên quan trong quá trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt còn có những tồn tại, thiếu sót như hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán còn một số tồn tại, sai sót, chưa họp lý nhưng đơn vị thẩm tra, thẩm định không phát hiện được.

Trong quá trình thi công, Ban QLDA và các nhà thầu chưa kịp thời trình Chủ đầu tư phê duyệt một số hạng mục điều chỉnh, bổ sung theo đúng trình tự quản lý đầu tư, xây dựng; công tác giám sát kỹ thuật, quản lý chất lượng, khối lượng của nhà thầu tư vấn giám sát, cán bộ kỹ thuật của Ban QLDA và các nhà thầu còn có một số nội dung chưa tuân thủ đầy đủ theo các quy định hiện hành. Một số hạng mục chưa bảo đảm yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật; việc nghiệm thụ thanh toán giá trị khối lượng ở một số hạng mục chưa chặt chẽ về cơ sở pháp lý, còn có một số sai sót về khối lượng.

Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và các nhà thầu không quy định rõ phương pháp điều chỉnh giá, theo quy định của Nghị định 85 của Chính phủ; tiến độ thi công các gói thầu đều chậm. Nguyên nhân là do năng lực của các nhà thầu...

Từ những thiếu sót trên, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Việt đã kiến nghị và được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành quyết định xử lý theo đúng quy định.

Theo Thanh tra