Sơn La dự kiến thu từ đấu giá đất hơn 1.300 tỷ đồng năm 2018

(BĐT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định về kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2018 trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, dự kiến tổng số 105 khu đất sẽ được đấu giá trong năm 2018, số tiền thu khoảng hơn 1.325 tỷ đồng.

Để triển khai tiến hành tạo quỹ đất sạch, tại các huyện, thành phố sẽ thành lập tổ công tác để rà soát, xác định quỹ đất sạch. Trên cơ sở các khu đất dự kiến tạo quỹ đất sạch và quy hoạch chi tiết được duyệt, tổ công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất từng khu đất cho phù hợp với mục đích sau đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Ban quản lý dự án huyện sẽ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND các huyện triển khai các dự án để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phải di chuyển địa điểm; tiến hành thu hồi đất; xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá; xác định giá đất cụ thể, giá đất khởi điểm để đấu giá đất; tổ chức đấu giá đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá.

Thu Giang