(BĐT) - Tờ trình của Chính phủ đã làm rõ các nguyên nhân của việc chưa giao kế hoạch 638,5 tỷ đồng này.
Dự án Trường Đại học Luật Hà Nội (cơ sở 2) của Bộ Tư pháp là một trọng các DA chưa được giao kế hoạch.

Dự án Trường Đại học Luật Hà Nội (cơ sở 2) của Bộ Tư pháp là một trọng các DA chưa được giao kế hoạch.

Theo Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, tổng số vốn nước ngoài năm 2016 là 50.000 tỷ đồng, trong đó Quốc hội đã thông qua phương án phân bổ 48.700 tỷ đồng cho các bộ, ngành trung ương và địa phương; còn lại 1.300 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết. Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết danh mục dự án cho các bộ, ngành trung ương và địa phương có đủ thủ tục đầu tư là 48.061,5 tỷ đồng, còn lại 638,5 tỷ đồng chưa giao kế hoạch.

Cụ thể, 560 tỷ đồng của 3 dự án chưa đủ thủ tục, gồm Dự án đóng tàu tuần tra cao tốc biên phòng của Bộ Quốc phòng (420 tỷ đồng) đã ký Hiệp định nhưng do chưa ký hợp đồng cung cấp thiết bị với nhà thầu Ấn Độ nên chưa phê duyệt được Quyết định đầu tư; Dự án Trường Đại học Luật Hà Nội (cơ sở 2) của Bộ Tư pháp (30 tỷ đồng) đến ngày 28/9/2016 mới phê duyệt Quyết định đầu tư; Dự án Đầu tư xây dựng đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc (110 tỷ đồng) do thay đổi nội dung và địa điểm đầu tư nên phải bổ sung hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

78,5 tỷ đồng còn lại của 3 địa phương Bắc Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa không có nhu cầu sử dụng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 do không còn danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài cấp phát nguồn ngân sách trung ương. Nguyên nhân là do vào thời điểm xây dựng kế hoạch và dự kiến chi tiết danh mục dự án vào tháng 9/2015, các địa phương đề xuất bố trí kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 cho một số dự án chuyển tiếp, Chính phủ đã tổng hợp trình Quốc hội. Tuy nhiên, sau khi được Quốc hội thông qua, rà soát danh mục các địa phương không còn nhu cầu sử dụng.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh có Dự án Chương trình hỗ trợ đào tạo nghề do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, tỉnh đề nghị bố trí 73 tỷ đồng, nhưng rà soát vốn nước ngoài còn lại của dự án chỉ là 40,5 tỷ đồng, thừa 32,5 tỷ đồng.

Tỉnh Đồng Nai có Dự án Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2) được ký kết Hiệp định số VNM-8 ngày 23/8/2007 và được giao kế hoạch năm 2013 là 33 tỷ đồng. Dự án tiếp tục được ký kết Hiệp định bổ sung số VNM-8 (SP) ngày 19/3/2015 với số vốn 15 triệu USD. Tỉnh có văn bản đề nghị bố trí kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 175 tỷ đồng, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội dự kiến bố trí cho Tỉnh 39 tỷ đồng, tuy nhiên, khi địa phương báo cáo, rà soát lại Hiệp định ký kết, số vốn vay lại của Dự án không thuộc đối tượng vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương.

Với tỉnh Khánh Hòa, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững dự kiến bố trí vốn cho Tỉnh để thực hiện Dự án, nhưng Bộ NN&PTNT đã giao vốn kế hoạch năm 2016 cho dự án này.