(BĐT) - UBND Nghệ An vừa có văn bản ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã và TP. Vinh phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất để giao đất tái định cư và giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, từ ngày 3/2/2017 đến hết ngày 31/12/2017, UBND Tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã và TP. Vinh xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; Giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở...