(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 124 và quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 128 tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3