(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do UBND huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 65 lô đất ở trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc với tổng diện tích đưa ra đấu giá là 12.804 m2. Mục đích sử dụng: đất ở Thời hạn sử dụng: Lâu dài Mục đích đấu giá: khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của địa phương.

UBND huyện Hậu Lộc

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6