(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2021 do Ngân hàng TMCP An Bình ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá gồm: 287,5 m2 đất (trong đó: 200 m2 đất ở lâu dài, 87,5m2 đất trồng cây hàng năm khác sử dụng đến tháng 8 năm 2030) và 1 căn nhà 3 tầng gắn liền với đất có tổng diện tích sử dụng là 495m2

Ngân hàng TMCP An Bình

Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 287,5 m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 287,5 m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 287,5 m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 287,5 m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 287,5 m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 287,5 m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 287,5 m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 7