(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT (viết tắt là Trung tâm) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2019 là 08 xe ô tô thanh lý của Cục Thuế tỉnh BR-VT, số 07 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT gồm:

1. Xe ô tô hiệu Toyota Hiace, biển số 72C-0890, 12 chỗ ngồi, năm sử dụng 2005. Giá khởi điểm là: 150.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Xe tô tô hiệu Toyota Zace, biển số 72C-0719, 07 chỗ ngồi, năm sử dụng 2003. Giá khởi điểm là: 140.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng/hồ sơ.

3. Xe ô tô hiệu Mitsubishi JolieSS, biển số 72C-0844, 07 chỗ ngồi, năm sử dụng 2003. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Xe ô tô hiệu Mitsubishi JolieSS, biển số 72C-0773, 07 chỗ ngồi, năm sử dụng 2003. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

5. Xe ô tô hiệu Mitsubishi JolieSS, biển số 72C-0654, 07 chỗ ngồi, năm sử dụng 2003. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

6. Xe ô tô hiệu Mitsubishi JolieSS, biển số 72C-0774, 07 chỗ ngồi, năm sử dụng 2003. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

7. Xe ô tô hiệu Mitsubishi JolieSS, biển số 72C-0723, 07 chỗ ngồi, năm sử dụng 2003. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

8. Xe ô tô hiệu Mitsubishi JolieSS, biển số 72C-0670, 07 chỗ ngồi, năm sử dụng 2003. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước nộp vào các ngày 04/7/2019; ngày 05/7/2019 và đến 15 giờ, ngày 08/7/2019.

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ/01 xe.

Xem tài sản trong giờ hành chính, ngày 02/7/2019 và 03/7/2019, khách hàng liên hệ Trung tâm để lấy Giấy giới thiệu và hướng dẫn cụ thể.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký từ ngày 24/6/2019 đến 16 giờ, ngày 04/7/2019 (Hạn chót nộp hồ sơ).

Điều kiện, cách thức đăng ký: Thực hiện theo Quy chế đấu giá ban hành kèm theo.

Thời gian đấu giá lúc 09 giờ, ngày 09/7/2019 tại Hội trường Trung tâm.

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên, Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá riêng lẻ từng xe.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254.3851524./.