(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (AAPC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2020 do UBND huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 48 ô đất tại khu Núi Làng, khu 10, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: từ 160,0m2 đến 262,0m2/ô.

- Giá khởi điểm: từ 1.300.000đ đến 1.700.000đồng/m2.

- Tiền đặt trước: từ 40.000.000đ đến 50.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Ninh (Đ/c: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 06/05/2020 tại UBND TT. Phong Châu; Phòng TCKH huyện Phù Ninh và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 16/04 và 17/04/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 06/05/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND TT. Phong Châu; Phòng TCKH huyện Phù Ninh và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30 ngày 09/05/2020 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Châu.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/05 đến 16h00 ngày 08/05/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42110000333388, mở tại BIDV – CN Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

9. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Ninh; UBND TT. Phong Châu. 

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ

Dự án: Khu Núi Làng, khu 10, TT. Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Ngày 9/5/2020, đấu giá quyền sử dụng 48 ô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 9/5/2020, đấu giá quyền sử dụng 48 ô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 9/5/2020, đấu giá quyền sử dụng 48 ô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 3