(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn, địa chỉ: Số 314 đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Xe ô tô con Toyota Innova, biển số xe 92K-5230, nơi sản xuất Việt Nam; năm sản xuất 2006. Giá khởi điểm tài sản 201.642.744 đồng (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT)

- Tài sản 2: Xe ô tô con Mitsubishi Pajero, biển số 92K-4427, nơi sản xuất Việt Nam; năm sản xuất 2005. Giá khởi điểm tài sản 149.101.050 đồng (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT)

- Đấu giá riêng từng xe

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 06/5/2019 tại 314 đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 06/5/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ 200.000 đồng/hồ sơ/xe,

- Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 40.000.000 đồng/hồ sơ;

Tài sản 2: 28.000.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 06/5/2019; Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 09/5/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 09/5/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.