(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc, Địa chỉ: 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Bên có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 01, Đường Thân Thừa Quý, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 135a,135b đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn thuộc Thửa đất số 265 tờ bản đồ địa chính số 15 theo Mảnh trích đo địa chính số 64-2017, hệ tọa độ VN 2000, Tờ số 15 (421472-9-(11)) do Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 15/09/2017, gồm thông tin sau:

Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị

Diện tích bán đấu giá: 85,6m2

Tài sản trên đất: gồm 02 căn nhà 02 tầng, diện tích sàn xây dựng 201,4m2

Tổng giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là : 7.461.520.000 đồng ( Bẩy tỷ bốn trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) trong đó:

+ Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 7.276.000.000 đồng ( Bẩy tỷ hai trăm bẩy mươi sáu triệu đồng)

+ Giá khởi điểm Nhà cửa, vật kiến trúc: 185.520.000 đồng ( Một trăm tám mươi năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)

Tiền đặt trước: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)

Bước giá quyền sử dụng đất: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)

Bước giá Tài sản trên đất: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) ( Bước giá áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi)

Xem tài sản đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và các bên liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, các liệu liên quan tới cuộc đấu giá vào ngày 24/04/2019 và ngày 26/04/2019 trong giờ hành chính.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá và đăng kí tham gia đấu giá:

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc địa chỉ: 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn,tỉnh Lạng Sơn.

- Từ ngày 23/04/2019 đến hết ngày 03/05/2019: Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/ 1 hồ sơ

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019 (đối với tổ chức); Có đủ lăng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện theo Quy chế đấu giá của công ty ban hành thì đến công ty đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành

- Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu; bản sao chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và lệ phí môn bài năm 2018(Nếu là tổ chức);

- Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định

- Người trực tiếp tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền của người khác.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

+ Ký cam kết mua tài sản trên đất ít nhất bằng giá khởi điểm nếu trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá ( có ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật)

- Ngày 02,03,06/ 5/2019 nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc. Số tài khoản: 022264280001 mở tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Lạng Sơn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/05/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh.

Hình thức, phương thức đấu giá: Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053.756.789 – 0943.156.355 (trong giờ hành chính)