(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Anh, Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 9/4/2020 như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 22 lô đất, vị trí 3 thôn Ngọc Anh và vị trí 2 thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch thôn Ngọc Anh, Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 

Số
TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích(m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

I. Thôn Ngọc Anh (Tờ bản đồ số 3)

1

D14

246,7

Vị trí 3, Quốc lộ 49 (Đoạn từ ngã tư Nhất hồ); đường quy hoạch 19,5m, đường Bê tông hiện trạng 5,5m

6.000.000

1.480.200.000

290.000.000

2

D15

154,9

5.700.000

882.930.000

155.000.000

3

D16

147,2

5.700.000

839.040.000

4

D17

139,6

5.700.000

795.720.000

5

D18

197,3

5.700.000

1.124.610.000

220.000.000

II. Thôn Tây Trì Nhơn(Tờ bản đồ số 10)

1

311

193,5

Vị trí 2, (đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn); 2 mặt đường quy hoạch 7 m và9 m

2.900.000

561.150.000

110.000.000

2

312

143

Vị trí 2, (đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn); mặt đường quy hoạch 9 m

2.800.000

400.400.000

80.000.000

3

313

143

2.800.000

400.400.000

4

314

143

2.800.000

400.400.000

5

306

143

Vị trí 2, (đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn); mặt đường quy hoạch 7 m

2.600.000

371.800.000

70.000.000

6

307

143

2.600.000

371.800.000

7

308

143

2.600.000

371.800.000

8

309

143

2.600.000

371.800.000

9

310

193,5

Vị trí 2, (đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn); 2 mặt đường quy hoạch 7 m

2.700.000

522.450.000

100.000.000

10

295

216

2.700.000

583.200.000

11

296

154

Vị trí 2, (đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn); mặt đường quy hoạch 7 m

2.600.000

400.400.000

80.000.000

12

297

148

2.600.000

384.800.000

70.000.000

13

298

143

2.600.000

371.800.000

14

299

138

2.600.000

358.800.000

15

300

133

2.600.000

345.800.000

65.000.000

16

301

128

2.600.000

332.800.000

17

302

165

Vị trí 2, (đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn); 2 mặt đường quy hoạch 7 m

2.700.000

445.500.000

80.000.000

Tổng cộng: 22 lô đất

12.117.600.000

Ghi chú:

- Giá khởi điểm 05 (năm) lô đất tại thôn Ngọc Anh đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định (Theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Giá khởi điểm 17 (mười bảy) lô đất tại thôn Tây Trì Nhơn chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và khoản phí, lệ phí khác theo quy định (Theo Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá.

3. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở Ngọc Anh, xã Phú Thượng, hyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang; Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng; Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện Phú Vang; Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Thượng; Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2016; Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND huyện Phú Vang về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND huyện Phú Vang về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 06/4/2020 tại vị trí các lô đất Khu quy hoạch dân cư thôn Ngọc Anh, Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm tổ chức xem tài sản vào các ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2020, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 25/3/2020.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Nếu không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/4/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 06/4/2020 đến 17 giờ 00 ngày 08/4/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 08/4/2020).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/4/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 06/4/2020 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 09/4/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên, đấu trên đơn giá m2, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0913465254, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang./.