(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là:

Gói 1. 288 cái keo dán Ron nhãn hiệu X’traseal; 10 cái dụng cụ thể thao (gập bụng) nhãn hiệu Folding Abdominal Wheel màu vàng; 02 cái dụng cụ thể thao hiệu Punching Ball Set; 10 cái dụng cụ thể thao (xà đơn) nhãn hiệu Door Way Gym Bar; 02 dụng cụ thể thao nhãn hiệu Total Upper Body Workout Bar (12 chức năng); 30 cái dụng cụ thể thao gập bụng nhãn hiệu Folding Abdominal Wheel. (kèm theo bảng kê) (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00093073/QĐ-XPVPHC ngày 21/8/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước)

Giá khởi điểm: 43.894.000đ (Bốn mươi ba triệu, tám trăm chín mươi bốn ngàn đồng)

Gói 2. 1.600 cái bàn chải đánh răng hiệu SURE; 200 cái Mobin hiệu TMPTM; 16 cái tai nghe hiêu Sony Extra Bass; 05 cuộn dây hàn hiệu Weldcom loại 05kg/cuộn (5 cuộn = 25kg); 100 cái bạc đạn hiệu MWC (xe máy); 24.000 bộ bài tây hiệu DOUBLE K loại 54 lá/bộ. (kèm theo bảng kê) (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1688/QĐ-XPVPHC ngày 13/8/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước)

Giá khởi điểm: 137.760.000đ (Một trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tất cả số tài sản trên được tổ chức bán riêng lẻ từng gói.

4/ Tổng giá khởi điểm: 181.654.000đ (Một trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm năm mươi bốn ngàn đồng)

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp liên tục nhiều vòng tại phiên đấu giá.

7/ Khoản tiền và thời gian nộp tiền đặt trước là: Người tham giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 15% (Mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của tài sản, thời gian thu tiền đặt trước là ngày 06/03/2020 (thời gian kết thúc là 17h00). Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngày 06/03/2020 thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

8/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 06/03/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/03/2020 đến ngày 05/03/2020 (trong giờ hành chính), tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 24/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/03/2020.

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá: dự kiến 08h30 ngày 09/03/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ Chứng minh nhân dân (căn cước công dân) đối với cá nhân; Chứng minh nhân dân (căn cước công dân) + Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

2

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

e/ Giấy cam kết xem tài sản và phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.