(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2019 do Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh niêm yết việc đấu giá tài sản gồm một số nội dung sau (Quy định tại Điều 35 Luật đấu giá tài sản năm 2016).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Tầng 17, trụ sở Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Tên tài sản đấu giá: Lô hàng tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm: 50.330 bao thuốc lá điếu các loại (25.450 bao hiệu BLEND NO. 555 GOLD; 12.430 bao hiệu ESSE Aura Green Apple; 12.450 bao hiệu ESSE Aura Pink Strawberry). Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Báo cáo kết quả giám định lô thuốc lá điếu số 244/BC-VTL ngày 22/8/2019 của Viện Thuốc lá, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Chứng thư thẩm định giá số 2897/CTh-VCHP ngày 05/9/2019 của Công ty cổ phần tư vấn Thẩm định giá VCHP đính kèm niêm yết này.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Kho của Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực Miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: 154 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá: 380.040.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). Giá chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, bốc xếp, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ; khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)/01 hồ sơ, khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0300.4499.5588 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, mở tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 ngày làm việc là các ngày 04/12/2019, 05/12/2019 và ngày 06/12/2019.

* Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước theo nội dung sau:

- Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số CMND/CCCD trong giấy nộp tiền.

- Nội dung nộp tiền ghi rõ: Ông/Bà.......nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá lô tài sản theo Thông báo số 95/TB-ĐGTS ngày 22/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

- Người tham gia đấu giá phải nộp lại Giấy nộp tiền sao y bản chính hoặc liên 2 của Ngân hàng cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh chậm nhất đến 16h30 ngày 06/12/2019.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Kho bảo quản tài sản đấu giá của Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực Miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: 154 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 27/11/2019 đến ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định; Quy chế cuộc đấu giá tài sản kèm theo Quyết định số 209/QĐ-ĐGTS ngày 22/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; Báo cáo kết quả giám định lô thuốc lá điếu số 244/BC-VTL ngày 22/8/2019 của Viện Thuốc lá, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Chứng thư thẩm định giá số 2897/CTh-VCHP ngày 05/9/2019 của Công ty cổ phần tư vấn Thẩm định giá VCHP.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 27/11/2019 đến ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 09/12/2019 tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

9. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200.266.

Ghi chú:

- Những người không được đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản):

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.