(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2020 do Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103825139

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá: Bao gồm lô tài sản sau:

Ngày 9/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1

Tổng giá trị dự kiến cả lô tài sản (chưa có VAT): 435.000.000 đồng (Bốn trăm ba lăm triệu đồng).

* Mô tả hiện trạng tài sản: Danh mục vật tư tài sản trên được tháo dỡ từ tháp sấy 251 (mã tài sản: B07A2008001) của Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Các đơn vị và cá nhân tham gia đấu giá phải đồng thời trả giá cùng một lúc cho cả 03 mặt hàng của lô tài sản nêu trên.

(Số lượng ghi trên là số lượng dự kiến, số lượng thực tế sẽ thanh toán qua cầu cân của bên bán, bên mua phải lấy hết hàng không được chọn, phải vệ sinh mặt bằng nơi dỡ hàng và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tại Xí nghiệp A xít, Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao).

* Giá khởi điểm của tài sản đã bao gồm công cắt phá, chưa bao gồm các loại thuế theo quy định, chi phí vệ sinh mặt bằng tại nơi tháo dỡ và vận chuyển hàng ra khỏi Công ty, chi phí phát sinh khác cho việc sang tên, chuyển nhượng cũng như các vấn đề khác có liên quan. Các chi phí này (nếu có) do người trúng đấu giá chịu và nộp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

* Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản cố định thanh lý của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao được bán theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 23/09/2020 đến 17h00 phút ngày 06/10/2020.

+ Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 29/09/2020 đến hết ngày 30/09/2020 tại Công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (trong giờ làm việc hành chính).

7. Tiền mua hồ sơ: 200.000, đồng /01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

8. Tiền đặt trước: 80.000.000, đồng /01 hồ sơ (Tám mươi triệu đồng).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 06/10/2020, 07/10/2020 và ngày 08/10/2020 (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chậm nhất vào thời hạn chốt là: 17h00 phút ngày 08/10/2020).

+ Địa điểm, hình thức: Khách hàng tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số: 42310000177988 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Phú Thọ, Phòng giao dịch Khu công nghiệp Thụy Vân. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 23/09/2020 đến 17h00 phút ngày 06/10/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

- Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào hồi 14h00 phút ngày 09/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

11. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên./.