(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2020 do Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ, Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 858126, thửa đất số 190, tờ bản đồ số 39, diện tích 1.099,5m2 (Trong đó: Đất ở 400,0 m2, đất LNK 699,5m2), do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 30/12/2010, mang tên ông Hà Ngọc Ánh và bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Địa chỉ tài sản tại: Khu 6, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

4. Giá khởi điểm, bước giá: 427.369.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bẩy triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

Bước giá: 1.000.000 đồng (Một mươi triệu đồng)/01 bước giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 17/12/2019 đến 16h30 ngày 06/01/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25, 26/12/2019, tại Khu 6, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền mua hồ sơ: 200.000đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

8. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 85.473.000 đồng

8.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/01 đến hết 16h30 ngày 08/01/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ.

8.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 09/01/2020, tại Hội trường Tầng 2, Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

11. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ, ĐT: 0979 932 333.

Hoặc Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ, Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 871 155