(BĐT) -Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 8/9/2019 như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá: 24 thửa đất (ký hiệu: Từ N2-1 đến N2-24) trong ô đất 2-NO thuộc Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, Đông Anh, Hà Nội. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng/thửa. Giá khởi điểm áp dụng chung: 35.000.000 đ/m2. Bước giá: 300.000 đ/m2. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 19/08/2019 đến ngày 05/09/2019 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đông Anh. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (Đ/c: Số 68 Đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia (Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 04/09/2019 và 05/09/2019 (giờ hành chính). Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia mở tại ngân hàng (Chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá).

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Trong 02 ngày, là ngày 29 và 30/08/2019 (giờ hành chính).

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 08h30, ngày 08/09/2019 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Đông Anh. Đ/c: Số 66 - 68 Đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh. ĐT: 0243.8834630.