(BĐT) - Công ty Cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2021 như sau:

Căn cứ Quyết định số 177/2021/QĐ-T&M, ngày 27/4/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam về việc tổ chức bán thanh lý tài sản.

Công ty Cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.

Công ty Cổ phần Đầu tư T&M Việt Namxin thông báo đến toàn bộ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký mua. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản thanh lý: Bao gồm 02 gói tài sản sau:

- Gói 1: Hệ thống giá kệ siêu thị (đã qua sử dụng, nhập khẩu từ CHLB Đức gồm 22.993 chi tiết);

- Gói 2: Xe đẩy siêu thị loại nhỏ: 366 chiếc và xe đẩy siêu thị loại lớn 128 chiếc (đã qua sử dụng, nhập khẩu từ CHLB Đức).

2. Giá khởi điểm:

- Gói 1: 2.200.000.000 VND (bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu đồng);

- Gói 2: 448.200.000 VND (bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng).

3. Hồ sơ đăng ký mua tài sản thanh lý gồm: - Phiếu đăng ký tham dự đấu giá;

- Bản photocopy giấy phép kinh doanh (đối với doanh nghiệp);

- Bản photocopy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng điền “Phiếu đăng ký tham dự đấu giá”.

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá, xem tài sản và đặt cọc: Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 07/7/2021. Số tiền đặt cọc bảo đảm tham gia đấu giá mua tài sản thanh lý là:

- Gói 1: 200.000.000 VND (hai trăm triệu đồng) (*);

- Gói 2: 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng) (*).

Ghi chú (*):

- Tiền đặt cọc bảo đảm tham gia đấu giá sẽ trả lại nhà thầu trong trường hợp nhà thầu tham gia không trúng thầu.

- Tiền đặt cọc bảo đảm tham gia đấu giá sẽ không được trả lại trong trường hợp nhà thầu từ chối mua tài sản khi đã trúng thầu hoặc nhà thầu rút lại giá đã trả.

6. Địa điểm xem tài sản: Nhà vòm V2, V3 và tầng 4 - Trung tâm Thương mại và VLXD Melinh Plaza. Địa chỉ: Km 8 Đường Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

7. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt cọc: Phòng Kế toán - Công ty CP Đầu tư T&M Việt Nam, tầng 3 - TTTM Melinh Plaza.

8. Thời gian mở hồ sơ đăng ký mua tài sản thanh lý: 10h00, ngày 08/7/2021.

9. Chi tiết xin liên hệ: - Hội đồng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư T&M Việt Nam, tầng 3, TTTM Melinh Plaza. - Người liên hệ: Ms. Hoàng Quỳnh Trang - Mobi: 0988.776.883; Ms. Lê Hồng Hạnh - Mobi: 0919.917.788.

10. Quy định đối với việc tham gia đấu thầu:

- Nhà thầu phải đặt cọc theo quy định ở mục 5 (*).

- Tài sản thanh lý sẽ được bán cho đơn vị, tổ chức, cá nhân có giá mua cao nhất trong phiếu đăng ký tham dự chào giá.

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân mua chịu mọi chi phí cho việc tháo dỡ, vận chuyển tài sản thanh lý hoặc thuế phí và lệ phí phát sinh.

- Tài sản thanh lý sau khi đã được bán không được phép trả lại với bất kỳ lý do gì.