(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/6/2020 do Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 67 Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 08/06/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

4. Tên tài sản:

Danh mục tài sản: 

Ngày 8/6/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Nơi có tài sản: Đội QLTT số 1 – Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

5. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

- Giá khởi điểm: 2.040.000 đồng - Phí hồ sơ: 50.000đồng/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 200.000đ.

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 04,05,06/06/2020. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 06/06/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết đến hết 16h00 ngày 06/06/2020 tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 06/06/2020 tại nơi có tài sản.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (số vòng đấu: 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ: 0911 465 989;