(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2020 do Ủy ban nhân dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt

Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Bình Dương.

Địa chỉ: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 28 lô đất liền kề tại các Khu dân cư Rộc Thủ; Khu dân cư Gò Nhiêu; Khu dân cư Xóm 4B và Khu dân cư Cồn Mành xã Bình Dương, huyện Bình Sơn.(Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản: Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền đặt trước: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền hồ sơ: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 28 và 29/04/2020

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký:

+ Thời gian: Kể từ ngày thông báo việc đấu giá đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 05/5/2020 (trong giờ hành chính).

+ Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/5/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Cách thức đăng ký: Theo Quyết định số 160104/QĐ-Cty ngày 16/4/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá.

- Điện thoại: 0965.663.117.

DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 160404/TBĐG ngày 16/4/2020) 

Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3