(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2019 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:
Ngày 8/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 8/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ảnh 2