(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2018 do Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh - Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá

Gồm 06 ô đất tại Khu Nhằn Hạ, xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

STT

Đất đấu giá

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng/m2)

1

Ô đất số 01; 02; 03;04; 05

100

700.000

14.000.000

20.000

2

Ô đất số 06

120

700.000

16.000.000

20.000

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 19/11/2018 đến hết 16h00 ngày 05/12/2018 tại phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn, UBND xã Tân Minh hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ

5. Thời gian, địa điểm xem đất trên thực địa: Ngày 03/12/2018 đến hết 16h00 ngày 04/12/2018 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/12/2018 đến hết 16h00 ngày 07/12/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2700201006983 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – CN tỉnh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 13h00 phút ngày 08/12/2018 tại Hội trường UBND xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên.

ĐT: 02103.853.838; 0934.44.38.38.