(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông, huyện Tân Châu ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông. Địa chỉ: xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* Cho thuê quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Tân Đông cụ thể như sau:

Khu vực ấp Tầm Phô:

+ Diện tích cho thuê 3.448,0 m2, thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: loại đất HNK. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 1.092.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu không trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 8.030,0 m2, thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: loại đất HNK. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 3.021.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba triệu không trăm hai mươi mốt ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 51.765,8 m2, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: loại đất HNK. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 13.666.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười ba triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 25.384,5 m2, thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: loại đất HNK. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 6.702.000 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm lẻ hai ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 22.963,0 m2, thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 11. Mục đích sử dụng đất: loại đất HNK. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 6.062.000 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu triệu không trăm sáu mươi hai ngàn đồng chẵn).

Khu vực ấp Đông Hiệp:

+ Diện tích cho thuê 922,8 m2, thuộc thửa đất số 245, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: loại đất NTS. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 637.000 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 321,4 m2, thuộc thửa đất số 187, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: loại đất HNK. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 104.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 2.270,4 m2, thuộc thửa đất số 207, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: loại đất HNK. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 734.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi bốn ngàn đồng chẵn).

Khu vực ấp Đông Hà:

+ Diện tích cho thuê 8.035,0 m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 46. Mục đích sử dụng đất: loại đất DRA. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 1.085.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu không trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn).

Khu vực ấp Kà Ốt:

+ Diện tích cho thuê 5.000 m2, thuộc thửa đất số 478, tờ bản đồ số 40. Mục đích sử dụng đất: loại đất TSN. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2019 đến năm 2024). Giá khởi điểm: 1.036.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu không trăm ba mươi sáu ngàn đồng chẵn).

* Đối tượng được thuê đất: Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuê đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 05/11/2019 (trong giờ hành chính) tại vị trí các thửa đất cho thuê (liên hệ Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông để được hướng dẫn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 14/10/2019 đến hết 17 giờ ngày 05/11/2019 tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 14/10/2019 đến hết 17 giờ ngày 05/11/2019 hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty).

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: bản sao Hộ khẩu và CMND (có chứng thực); mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản (do Công ty phát hành).

- Tổ chức đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/11/2019 (thứ sáu) tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: 159 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Tp Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.