(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: 85 hộp gỗ giổi nhóm 3, khối lượng 44,583m3; Giá khởi điểm 620.335.000 đồng (Sáu trăm hai mươi triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Địa chỉ tại: Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Nguồn gốc: Tài sản là tang vật thi hành án tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 05/11/2019 (theo giờ hành chính) tại Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 05/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 60.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá bằng chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai; Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 05/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 08/11/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.