(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế vIệt Nam (VIB) ủy quyền như sau:
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1