(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I. Tổng diện tích khu đất : 173.619,0m2 - Diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất: 84.034,3 m2.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 84.034,3 m2 đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 84.034,3 m2 đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 84.034,3 m2 đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 84.034,3 m2 đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 84.034,3 m2 đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 84.034,3 m2 đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 84.034,3 m2 đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 84.034,3 m2 đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Bình Phước ảnh 8