(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất ở tại khu Quy hoạch dân cư thuộc Trung tâm Cụm xã Nhị Hà, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4