(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/1/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá:

- Cát xây dựng: 02m3;

- Đá Bazan đường kính (40-60) cm: 29m3;

- Đá Bazan đường kính (30-50) cm: 18m3;

Tổng giá khởi điểm: 47.320.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Địa chỉ tại: xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Nguồn gốc: Tài sản vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 03/01/2020 (theo giờ hành chính) tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 03/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 5.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai; Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 03/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30’ ngày 08/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.