(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 34 lô đất tại MBQH khu dân cư thôn Kim Hưng - Kim Phát, xã Hà Đông, huyện Hà Trung

Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung

Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 7/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7