(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2020 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

2. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng, địa chỉ: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại tầng 1 khối nhà xưởng số 01 Khu công nghệ cao Đà Nẵng do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng quản lý. Thời hạn thuê: 5 năm.

4. Giá khởi điểm là: 46.185.832 đồng/tháng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn, tám trăm ba mươi hai đồng/tháng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức có hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng để được hướng dẫn cụ thể.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng y)

7. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng y)

8. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 17/7/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 10/8/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng (Trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/7/2020 đến ngày 07/8/2020 trong giờ hành chính tại Đường số 9 (mặt cắt 6,0m - 10,5m - 6,0m) trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

10. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá từ ngày 10/8/2020 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 12/8/2020.

11. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 13/8/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Tầng 2, Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. (ĐT: 0236.3889691) hoặc truy cập website http://tdgdanang.com”

Xin trân trọng cảm ơn./.

PHỤ LỤC KÈM THEO CÔNG VĂN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 57/HĐ-DVĐG ngày 16 tháng 7 năm 2020

* Đặc điểm của tài sản đấu giá:

Ngày 7/8/2020, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại khối nhà xưởng số 01 Khu công nghệ cao Đà Nẵng ảnh 1