(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2019 do Kho bạc nhà nước Đồng Tháp ủy quyền như sau:
Ngày 7/6/2019, đấu giá xe ô tô chuyên dùng Toyota tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1