(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 13/4/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 735 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá và cách thức tổ chức đấu giá cụ thể như sau:

3.1/ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất của 284 lô đất ở đô thị; 01 lô đất thương mại dịch vụ và 01 lô đất bãi xe sẽ được tổ chức đấu giá theo từng nhóm cụm đã chia bao gồm:

Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 1

3.2/Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất của 76 lô đất ở đô thị thuộc các cụm: BT – 1; BT – 11; BT – 11A; BT – 12 và LK – 2 (Không bao gồm lô số 42) sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô:

Tổng diện tích của 76 lô: 14.854,30 m2 (Mười bốn ngàn, tám trăm năm mươi bốn phẩy ba mét vuông)

Giá khởi điểm của 76 lô: 136.313.417.400 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm mười ba triệu, bốn trăm mười bảy ngàn, bốn trăm đồng).

3.3/ Hình Thức sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất

Đối với đất ở đô thị

Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất bãi xe

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền 01 lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi) năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định phế duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ.

3.4/ Quy hoạch xây dựng:

Đối với đất ở

+ Công trình nhà ở có chiều cao từ 01 đến 05 tầng

+ Chỉ giới xây dựng ≥ 3m (đối với các lô có 02 mặt tiền thì mặt bên hông chỉ giới xây dựng được phép trùng chỉ giới đường đỏ; đối với các lô đất nhà liền kề tiếp giáp với trục đường D5 và đường Bùi Thị Xuân thì chỉ giới xây dựng bắt buộc trùng chỉ giới đường đỏ)

Mật độ xây dựng:

Đối với các lô nhà ở biết thự (khu đất có ký hiệu BT): ≤ 65%

Đối với các lô nhà ở liền kề (khu đất có ký hiệu LK): ≤ 75%

Đối với đất thương mại dịch vụ (TM – 2)

+ Quy mô tầng cao: Tối thiểu 05 tầng

+ Mật độ xây dựng: Tối đa 60%

Đối với đất bãi xe

+ Tầng cao: 01 tầng

+ Mật độ xây dựng: tối đa 5%

Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá đã được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước)

Vị trí: Khu đất tọa lạc tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

4/ Tổng giá khởi điểm: 673.888.152.100đ (Sáu trăm bảy mươi ba tỷ tám trăm tám mươi tám triệu một trăm năm mươi hai ngàn một trăm đồng)

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

8/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/05/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 28/04/2021 tại khu đất đấu giá.

10/ Khoản tiền đặt trước là: 15% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 04/05/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/05/2021 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến: 08 giờ 30 phút ngày 07/05/2021 (Thứ sáu) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu từ ngày 14/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/05/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

Cam kết xem tài sản đấu giá.

Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

DANH SÁCH LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ THEO CỤM

Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 8
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 9
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 10
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 11
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 12
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 13
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 14
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 15
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 16
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 17
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 18

DANH SÁCH 76 LÔ ĐẤU GIÁ LẺ

Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 19
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 20
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 21