(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

Địa chỉ: Số 28 Khu Hòa Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ảnh 2
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ảnh 3

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 04/05/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/05/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 08/04/2021 - 17:00 04/05/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282 – 0918.162.661).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 7/5/2021

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng