(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn - Địa chỉ: SN 33, đường Gia Lan, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 51 thửa đất tại xã Làng Giàng, xã Hòa Mạc, xã Khánh Yên Hạ, xã Võ Lao và thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:

- Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Giá khởi điểm: Từ 300.000 đồng/ m2 đến 4.500.000 đồng /m2.

(Chi tiết về tài sản và thông tin liên quan, khách hàng tham khảo tại hồ sơ đấu giá)

4. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/4/2021 đến ngày 16/4/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 09/4/2021 đến ngày 04/5/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn.

6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối đến 17 giờ 00 phút, ngày 04/5/2021 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 06/5/2021, khách hàng nộp vào Tài khoản số: 8809201002621 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Văn Bàn.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 07/5/2021 tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện;

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.

DANH MỤC CHI TIẾT 51 THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI HUYỆN VĂN BÀN – TỈNH LÀO CAI

(Đính kèm Thông báo đấu giá tài sản số: 22/TTĐG-NV ngày 09/4/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai)

Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 2