(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Trung tâm phát triển đất huyện Thường Tín ủy quyền như sau:
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội ảnh 1