(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tràng An ủy quyền như sau:
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội ảnh 1