(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Agribank - Chi nhánh huyện Mộc Châu ủy quyền như sau:

DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG 225M2 ĐẤT Ở NÔNG THÔN, THỬA ĐẤT 10B, TỜ BẢN ĐỒ 6/SĐ, ĐỊA CHỈ: TIỂU KHU 3/2 XÃ CHIỀNG SƠN, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Agribank - Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La

Địa chỉ: Tiểu khu 14, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam

Địa chỉ: số 136 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02466604605

Fax:

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 07/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La, địa chỉ: Tiểu khu 14, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngày 7/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 14/04/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 05/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

VPGD: Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, Số 3 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Điện thoại: 024.66.604.605 / 03.66.77.88.98 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La, địa chỉ: Tiểu khu 14, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Điện thoại: 022.3866.722 Điều kiện tham dự đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ 01/7/2017

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 29/04/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 05/05/2020