(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Năng ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 09 THỬA ĐẤT TẠI THÔN GIANG THỊNH, XÃ TAM GIANG, HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Năng

Địa chỉ: Số 108 đường Nguyễn Tất Thành

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 135 Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 0262 3954454

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 07/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 7/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 25/03/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 04/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 04/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 04/05/2020