(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2020 do Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 10