(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2018 do Đội Quản lý thị trường số 5 huyện Yên Bình, Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Văn Chấn ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 5 huyện Yên Bình, Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Văn Chấn

- Tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Lô hàng tạp hóa do Trung quốc sản xuất gồm Tất nam nữ, ô, dép tông, dép nhựa do Trung Quốc sản xuất, Giá khởi điểm: 2.001.600đ (Hai triệu không trăm linh một ngàn sáu trăm đồng)

2. Lô hàng tạp hóa do Trung quốc sản xuất gồm: Dép tông xốp, dép nhựa nguười lớn, trẻ em, ô che nắng do Trung quốc sản xuất. Giá khởi điểm 2.168.000đ (Hai triệu một trăm sáu tám ngàn đồng chẵn).

3. Lô 25m3 cát đen (cát dùng trong xây dựng tại Đội QLTT số 3 huyện Văn Chấn) Giá khởi điểm: 3.750.000đ (Ba triệu bẩy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

4. Lô 10m3 cát đen (cát dùng trong xây dựng tại Đội QLTT số 3 huyện Văn Chấn) Giá khởi điểm: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

5. Lô 10m3 cát đen (cát dùng trong xây dựng tại Đội QLTT số 3 huyện Văn Chấn) Giá khởi điểm: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Xem tài sản từ ngày 28 đến hết ngày 04/3/2019 tại kho đội QLTT văn Chấn, Yên Bình

- Thời gian, địa điểm, cách thức mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 28/2/2019 đến 16h ngày 5/3/2019 vào các ngày trong tuần trong giờ hành chính.

- Tiền mua hồ sơ: 50.000đ /01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký xuất trình chứng minh thư.

- Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Vào ngày 04,05 đến 16h ngày 06/3/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu vào hồi 8h ngày 07/3/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.