(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 472/HĐ-PTQĐDVTNMT ngày 10/11/2020 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, Môi trường. Địa chỉ: 137, Quốc lộ 1A, phường 4, TP. Tân An, Long An

2. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất đối với 83 lô, đất ODT, thuộc Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

- Khu E, tiếp giáp đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2: gồm 01 Lô, diện tích 123.4m2;

- Khu H, tiếp giáp đường số 9 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2: gồm 06 Lô, diện tích 125m2/Lô;

- Khu J, tiếp giáp đường số 4A KDC Thủ Thừa giai đoạn 2: gồm 12 Lô, diện tích 117m2/Lô;

- Khu N2, tiếp giáp đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2: gồm 23 Lô, diện tích từ 125m2/Lô đến 172m2/Lô;

- Khu N3, tiếp giáp đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2: gồm 14 Lô, diện tích từ 109.4m2/Lô đến 230.9m2/Lô;

- Khu N5, tiếp giáp đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2: gồm 12 Lô, diện tích từ 138.6m2/Lô đến 158.7m2/Lô;

- Khu L, tiếp giáp đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2: gồm 15 Lô, diện tích 125m2/Lô.

Lưu ý: Tài sản đấu giá theo từng lô.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

Tài sản được Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường đưa ra đấu giá theo Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Long An về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 33 lô đất thuộc Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2 trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa và Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Long An về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 65 lô đất thuộc Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2 trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

4. Đặc điểm tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia của tài sản đấu giá

Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ảnh 1
Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ảnh 2
Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ảnh 3
Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ảnh 4
Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ảnh 5

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 16/11/2020 đến 16h00 ngày 04/12/2020 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam_ Chi nhánh Long An, địa chỉ: 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

6. Thời gian xem tài sản: từ 08h00 ngày 23/11/2020 đến 16h00 ngày 27/11/2020 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2).

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 02/12/2020, ngày 03/12/2020, ngày 04/12/2020 (Trong giờ hành chính).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 0016100007539007 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông_Chi nhánh Tân Bình.

8. Thời gian tổ chức đấu giá và công bố giá: Vào lúc 09h00 ngày 07/12/2020.

9. Địa điểm tổ chức đấu giá và công bố trả giá: Tại Hội trường UBND thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Địa chỉ: UBND thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

10. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Đối tượng được tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (tổ chức phải có chức năng kinh doanh bất động sản) có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

Điều kiện được tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ điều kiện như sau: Cam kết trong phiếu tham gia đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi mua được tài sản đấu giá.

Khách hàng tham gia đấu giá cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 02/12/2020, ngày 03/12/2020, ngày 04/12/2020 (Trong giờ hành chính). Nếu không cung cấp đủ thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Hình thức, phương thức, cách thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp 2 hình thức, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cách thức đấu giá: Đấu giá theo từng lô.