(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2018 do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng 68 lô đất ở tại Khu A1 và A3 thuộc dự án khu dân cư cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.

- Trong đó có 10 Lô của Khu A3 không đưa ra bán đấu giá. Gồm các lô sau: từ lô số 05 đến lô số 14.

- Lý do: Căn cứ Văn bản số 4851/UBND-TCDNC ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc làm rõ cơ sở pháp lý để xem xét thu hồi đất tại dự án Khu dân cư cảng cá Cà Ná. Theo đó, “giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để lại 10 lô đất ở tại Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná (không tổ chức bán đấu giá) để tỉnh xử lý các vụ việc tồn đọng tại huyện Thuận Nam”.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Hình thức: Nhà Nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2.Giá khởi điểm, tiền đặt trước,tiền bán hồ sơ, bước giá:

STT

Tên đường

Lộ giới (m)

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá đất (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Khu A1

1

Đường số 1

11m

1

96,3

1.800.000

173.340.000

34.000.000

100.000

2

2

97,1

1.800.000

174.780.000

34.000.000

100.000

3

3

98

1.800.000

176.400.000

35.000.000

100.000

4

4 (2 mặt tiền)

135,2

2.160.000

292.032.000

58.000.000

200.000

5

Đường số 5

9m

5

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

6

6

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

7

7

90

1.615.000

145.350.000

29.000000

100.000

8

8

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

9

9

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

10

10

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

11

11

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

12

12

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

13

13

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

14

14

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

15

15

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

100.000

16

Đường số 3

16m

16 (2 mặt tiền)

121,3

2.280.000

276.564.000

55.000.000

200.000

17

17

89,6

1.900.000

170.240.000

34.000.000

100.000

18

18

89,8

1.900.000

170.620.000

34.000.000

100.000

19

19

90

1.900.000

171.000.000

34.000.000

100.000

20

20

90

1.900.000

171.000.000

34.000.000

100.000

21

21

90

1.900.000

171.000.000

34.000.000

100.000

22

22

90,2

1.900.000

171.380.000

34.000.000

100.000

23

Đường số 4

13m

23 (2 mặt tiền)

122,5

2.400.000

294.000.000

58.000.000

200.000

24

24

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

25

25

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

26

26

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

27

27

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

28

28

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

29

29

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

30

30

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

31

31

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

32

32

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

33

33

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

34

34

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

35

35

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

36

36

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

37

37

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

100.000

38

38 (2 mặt tiền)

139,1

2.400.000

333.840.000

66.000.000

200.000

Khu A3

1

Đường số 1

11m

1 (2 mặt tiền)

82,1

2.160.000

177.336.000

35.000.000

100.000

2

2

94,4

1.800.000

169.920.000

33.000.000

100.000

3

3

94,5

1.800.000

170.100.000

34.000.000

100.000

4

4

94,5

1.800.000

170.100.000

34.000.000

100.000

5

5

94,5

1.800.000

Không đấu giá

6

6

94,5

1.800.000

7

7

94,5

1.800.000

8

8

94,5

1.800.000

9

9

94,5

1.800.000

10

10

94,5

1.800.000

11

11

94,5

1.800.000

12

12

94,5

1.800.000

13

13

94,5

1.800.000

14

14

94,5

1.800.000

15

15 (2 mặt tiền)

86,5

2.160.000

186.840.000

37.000.000

100.000

16

Đường số 2

9m

16 (2 mặt tiền)

86,5

1.648.000

142.552.000

28.000.000

100.000

17

17

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

18

18

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

19

19

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

20

20

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

21

21

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000000

100.000

22

22

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

23

23

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

24

24

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

25

25

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

26

26

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

100.000

27

Đường số 5

9m

27 (2 mặt tiền)

106,2

1.938.000

205.815.600

40.000.000

200.000

28

28

94

1.615.000

151.810.000

30.000.000

100.000

29

29

92,9

1.615.000

150.033.500

30.000.000

100.000

30

30

91,8

1.615.000

148.257.000

29.000.000

100.000

Tổng cộng

6.412,5

9.835.295.100

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có)

- Tiền đặt trước: 20% giá trị từng lô.

- Khách hàng nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

Thời gian nộp: Từ 08 giờ 00 phút đến trước 16 giờ 30 phút ngày 04/12/2018. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Bước giá: Trong trường hợp trả giá gián tiếp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì bước giá được áp dụng cho hình thức đấu giá trực tiếp ở vòng 1 (một) phải từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp. Từ vòng 2 trở đi, bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô, Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

- Giá trả: Phải từ giá khởi điểm trở lên.

4. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản bán đấu giá: Từ 08giờ 00 phút ngày14/11/2018 đến16 giờ 30 phút ngày 4/12/2018.

Đăng thông báođấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 14/11/2018 và 19/11/2018.

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản:Trong giờ làm việc từ 08 giờ 00 phút, ngày 19/11/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/11/2018 tại Khu A1 và A3 thuộc dự án khu dân cư cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

a. Thời gian bán hồ sơ:Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/11/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/12/2018.

b. Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận).

7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước).

+ Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

+ Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

+ Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá;

*Lưu ý: Phong bì đựng phiếu trả giá chỉ chứa duy nhất phiếu trả giá, không chứa các giấy tờ khác. Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

8. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ làm việc từ 08 giờ 00 ngày 14/11/2018 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 04/12/2018 tại Công ty.

9. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 07/12/2018 (Thứ Sáu) Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc bán đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ:Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.