(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2018 do Ngân hàng TM TNHH Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn – PGD Lý Thường  Kiệt ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Phố Quang Trung, Phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Trung tâm).

 2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn – PGD Lý Thường  Kiệt. Địa chỉ: Số 520 - 520A Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM.

 3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: Ngày 07/12/2018 tại Trụ sở Trung tâm.

 4. Tài sản đấu giá:

 - Tài sản đấu giá 1: Khoản nợ xấu của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh (nay đổi tên là Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Anh Minh) phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 0015/2012/HĐTD1-OCEANBANK03 ký ngày 25/6/2012 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) – Chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh.

 - Tài sản đấu giá 2: Khoản nợ xấu của ông Vũ Hải Anh phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 0012/2012/HĐTD2-OCEANBANK03 ký ngày 28/5/2012 và các phụ lục hợp đồng kèm theo giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) – Chi nhánh Sài Gòn và ông Vũ Hải Anh.

 5. Giá khởi điểm: 105.705.000.000 đ (Một trăm linh năm tỷ, bảy trăm linh năm triệu đồng).

 6. Tiền đặt trước: 21.141.000.000 đ (Hai mươi mốt tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

 7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 03/12/2018 đến ngày 06/12/2018.

 8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.