(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

2- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm:

- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất (Tờ bản đồ số 23; thửa số 91, 88) tại thôn Sơn Trang, xã HNol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, diện tích đất trồng cây lâu năm: 11.106m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 425647 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 10/4/2007 cho hộ ông Trần Huy Hoài, bà Lê Thị Hương đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai – Chi nhánh huyện Đak Đoa chỉnh lý ngày 25/8/2015 chuyển nhượng cho ông Võ Ngọc Dũng.

- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất (Tờ bản đồ số 23; thửa số 81) tại thôn Sơn Trang, xã HNol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, diện tích đất trồng cây lâu năm: 10.542m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AP 945625 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 13/8/2009 cho hộ ông Trần Huy Hoài, bà Lê Thị Hương đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai – Chi nhánh huyện Đak Đoa chỉnh lý ngày 25/8/2015 chuyển nhượng cho ông Võ Ngọc Dũng.

- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất (Tờ bản đồ số 23; thửa số 93) tại thôn Sơn Trang, xã HNol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, diện tích đất trồng cây lâu năm: 10.791m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 425631 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 10/4/2007 cho hộ ông Trần Huy Hoài, bà Lê Thị Hương đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai – Chi nhánh huyện Đak Đoa chỉnh lý ngày 25/8/2015 chuyển nhượng cho ông Võ Ngọc Dũng.

Qua kiểm tra thực tế:

*Về hiện trạng các thửa đất số 91, 88, 81, 93 có giới cận như sau:

  - Phía Đông giáp đất ông Ánh, ông Tuyền dài 202,6m.

  - Phía Tây giáp đường đất dài 225,24m.

  - Phía Nam giáp đất ông Diệp dài 163m.

  - Phía Bắc giáp đường đất dài 164,67m.

-Về cơ sở vật chất trên tổng diện tích các thửa đất 91,88,81,93:

+ 410 trụ rào cao 1,5m dựng xung quanh diện tích đất của các thửa đất nói trên (trôn độ sâu xuống 30 phân).

  -Đánh giá chung:

  Toàn bộ cây trồng trên các thửa đất nói trên do không có người chăm sóc khoảng 1 năm nay nên cây phát triển trung bình, cỏ dại mọc nhiều.

  (Theo biên bản kê biên tài sản được lập ngày 05/7/2019)

A. Về diện tích thửa đất số 91, 88:

  - Diện tích đất thực tế trùng với diện tích đất trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số AI 425647 thuộc tờ bản đồ số 23; thửa số 91, 88 có diện tích 11.106m2;

-Về cơ sở hạ tầng:

+Nhà cấp 4 xây năm 2017 có diện tích 224 m2, mái lợp tole; tường xây gạch tô bên ngoài, bên trong không tô trát; nền đất;

+ Hệ thống cửa: 04 cửa đi; 07 cửa sổ. Đều là khung sắt hộp, không kính.

+ 01 giếng khoan sâu 100m.

+ Hệ thống ống tưới trôn ngầm (không xác định được chủng loại)

+ Hệ thống điện 1 pha (hiện đang sử dụng)

+ 02 giếng thấm phi 1,2m, sâu 8m.

+ 01 giếng đào phi 1,2m, sâu 32m.

  - Về cây trồng:

  + 797 cây cà phê Rôbusta trồng năm 2016.

  + 10 cây bơ sáp (ghép).

+ 49 cây keo trồng năm 2017.

* Giá khởi điểm là 587.489.659 đồng (Năm trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi chín ngàn sáu trăm năm mươi chín đồng)

B. Về diện tích thửa đất số 81:

  -Diện tích đất thực tế trùng với diện tích đất trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất AP 945625 thuộc tờ bản đồ số 23; thửa số 81 có diện tích 10.542m2;

-Về cơ sở hạ tầng:

+01 hồ đào lót bạt HDPE có thể tích 1680m3 (42 x 16 x 2,5)

- Về cây trồng:

  + 749 cây cà phê Rôbusta trồng năm 2016.

  + 15 cây bơ sáp (ghép) trồng năm 2017.

  + 03 mít thái trồng năm 2017.

  + 62 cây keo trồng năm 2017.

* Giá khởi điểm là 443.549.909 đồng (Bốn trăm bốn mươi ba triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn chín trăm lẻ chín đồng)

C. Về diện tích thửa đất số 93:

  - Diện tích đất thực tế giảm so với diện tích theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất AI 425631 thuộc tờ bản đồ số 23; thửa số 93 là 906m2;

- Về cây trồng:

  + 800 cây cà phê Rôbusta trồng năm 2016.

  + 15 cây bơ sáp (ghép) trồng năm 2017.

  + 03 mít thái trồng năm 2017.

  + 51 cây keo trồng năm 2017.

* Giá khởi điểm là 355.330.703 đồng (Ba trăm năm mươi lăm triệu ba trăm ba mươi ngàn bảy trăm lẻ ba đồng)

  Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa.

Tổng giá khởi điểm của tài sản (A (thửa 91,88) + B (thửa số 81) + C (thửa số 93)) là: 1.386.041.141 đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu không trăm bốn mươi mốt ngàn một trăm bốn mươi mốt đồng).

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 04/11/2019 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: đến 16 giờ ngày 04/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản A(thửa 91,88); 200.000 đồng/ hồ sơ đối với tài sản B (thửa số 81) và C (thửa số 93).

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 04/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký cho tất cả các thửa đất, không bán riêng lẻ từng thửa đất, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 07/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá tài sản; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.