(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 398146 được Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/3/2011 như sau: - Thửa đất số: 03, dãy F - Tờ bản đồ số: 00 - Địa chỉ thửa đất: Thôn 06, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. - Diện tích: 180 m2 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mét vuông); - Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng; - Mục đích sử dụng đất: Đất ở; - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng). Giá khởi điểm của tài sản: 660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 4