(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 7/1/2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau

Lô 1:

a. Thửa đất:

Thửa đất số: 305

Tờ bản đồ số: 15

Địa chỉ thửa đất: Thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích: 679,9 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi chín phẩy chín mét vuông).

Hình thức sử dụng: riêng: 679,9 m2; chung: Không

Mục đích sử dụng: Đất ở 648,0 m2, Đất trồng cây lâu năm: 31,9 m2

Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: 50 năm

Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 648,0 m2, Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 31,9 m2.

b. Nhà ở: 

Diện tích xây dựng(m2)

Diện tích sàn (m2)

Kết cấu chủ yếu

Cấp hạng

Số tầng

Năm HT xây dựng

Thời hạn sở hữu

(A)58,5

23

Tường xây gạch: trụ đúc bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói, mái hiên đúc sàn bê tông cốt thép

Cấp 4

1

2000

(B) 35         105    Tường xây gạch: trụ đúc bê tông cốt thép, nền lát gạch men, tầng 1, 2 sàn đúc, mái ngói. Cấp 4          2        2000 

c. Giá khởi điểm: 2.511.000.000 đồng ( Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm mười một triệu đồng chẵn)

d. Tiền đặt trước: 251.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mốt triệu một trăm ngàn đồng chẵn)

Lô 2:

a. Thửa đất:

Thửa đất số: 620.2

Tờ bản đồ số: 05

Địa chỉ thửa đất: xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích: 98 m2 (Bằng chữ: Chín mươi tám mét vuông).

Hình thức sử dụng: riêng: 98 m2; chung: Không

Mục đích sử dụng: Đất ở

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 98 m2

b. Giá khởi điểm: 313.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu đồng chẵn)

c. Tiền đặt trước: 31.300.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí, lệ phí, phí trước bạ liên quan đến thay đổi chứng nhận quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

- Các nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước về việc chuyển nhượng tài sản người mua phải chịu (nếu có).

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 04/01/2019 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 04/01/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-số 22 Tố Hữu, TP Huế

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 02/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 04/01/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ

Trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 07/01/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, TP Huế. Điện thoại: 0234.3823377