(BĐT) - Ban quan lý rừng phòng hộ A Lưới phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá sản phẩm sau khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng phòng hộ Dự án JIBIC để trồng cây bổ sung bản địa – năm 2019, vào ngày 6/9/2019, cụ thể như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu sản phẩm sau khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng phòng hộ Dự án JIBIC để trồng cây bổ sung bản địa – năm 2019, cụ thể như sau:

Địa chỉ khai thác: Gồm 12 lô thuộc khoảnh 1 và 2, tiểu khu 283 xã Hồng Hạ và khoảnh 11 tiểu khu 318 xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích khai thác tỉa thưa: 31,50ha

Loại gỗ khai thác: Keo.

Năm trồng rừng: 2002 - 2003. 

TT

Phân loại gỗ

ĐVT

Khối lượng

Giá trị

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Gỗ nguyên liệu dăm

M3

1.058,884

1.111.828.200

-

Cấp kính < 16 cm

M3

1.058,884

1.050.000

1.111.828.200

2

Gỗ gia dụng

1.999,252

3.101.144.400

-

Cấp kính 16-18 cm

M3

218,712

1.350.000

295.261.200

-

Cấp kính > 18-22 cm

M3

564,869

1.462.500

826.826.120.913

-

Cấp kính > 22-26 cm

M3

637,178

1.575.000

1.003.555.350

-

Cấp kính > 26

M3

578,493

1.687.500

976.206.938

3

Tổng cộng (1+2)

Đồng

4.212.972.600

Làm tròn

Đồng

4.212.973.000

(Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm mười hai triệu, chín trăm bảy mươi ba ngàn đồng)

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản: 4.212.973.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm mười hai triệu, chín trăm bảy mươi ba ngàn đồng)

Giá khởi điểm trên là giá tại bãi tiêu thụ, chưa bao gồm chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường.

b. Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng)

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/08/2019 đến 16h30 ngày 30/08/2019 tại khoảnh 1 và 2, tiểu khu 283 xã Hồng Hạ và khoảnh 11 tiểu khu 318 xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì liên hệ Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới để được bố trí đưa đi xem tài sản trực tiếp.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 03/09/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 03/09/2019tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 03/09/2019 đến 16h30 ngày 05/09/2019. (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 06/09/2019. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ, GIAO NHẬN HÀNG HÓA :

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế vòng đấu tối đa, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Giao nhận hàng hóa: Theo tiến độ khai thác tỉa thưa của bên bán.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới - xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; số điện thoại: 0234.3878323.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.