(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền thuê đất tại Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 6/8/2020 như sau:

I. Tên, vị trí, đặc điểm, chức năng, mục đích sử dụng khu đất đấu giá:

1. Tên khu đất: Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế.

a. Địa chỉ khu đất: Từ số 106 đến 114 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế;

b. Diện tích khu đất đấu giá: 599,65 m2 (Có Bản đồ khu đất kèm theo).

2. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, trong đó có một số tiêu chí chính đối với khu đất số 106 - 114 đường Lê Lợi như sau:

a. Mật độ xây dựng: ≤ 100%;

b. Chiều cao công trình: ≤ 18m; xây dựng 1 - 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe;

c. Chỉ giới đường đỏ: Đường Lê Lợi: 19,5m (4,5m + 10,5m + 4,5m);

d. Chỉ giới xây dựng: Trùng chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi (Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ, bố trí lối lên xuống tầng hầm lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ).

3. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam).

4. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền một (01) lần để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

6. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 25 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư).

7. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: không quá 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan).

II. Giá khởi điểm, hình thức nộp tiền vào NSNN, hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản:

1. Giá khởi điểm: 42.275.325.000 đồng.

(Bốn mươi hai tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác.

2. Hình thức nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê 50 năm, thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ pháp lý liên quan đến đấu giá: Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về việc công bố thông tin dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam; Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về việc quy định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại khu đất số 106-114 đường Lê Lợi (Khu B), thành phố Huế; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam; Thông báo số 50/TB-PTQĐ ngày 24/02/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu B – Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; bước giá; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến trước 17 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2020, tại khu đất số 106-114 đường Lê Lợi (Khu B), thành phố Huế (liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến trước 17 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến trước 17 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

5. Tiền đặt trước: 4.228.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản của Trung tâm từ ngày 03/8/2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 05/8/2020 vào số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế. (Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước và không có quyền khiếu nại về việc này).

6. Bước giá: 2.000.000.000 đồng.

7. Người được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013; Nhà đầu tư đã hoàn thành hoặc đang quản lý vận hành và khai thác tối thiểu 01 dự án Du lịch - dịch vụ hoặc bất động sản, khách sạn, nhà hàng có thương hiệu thành công trên thị trường (Có hồ sơ chứng minh Dự án cụ thể kèm theo); Đối với lĩnh vực ẩm thực trong đó lưu ý ưu tiên Nhà đầu tư có những nghệ nhân chế biến hoặc đầu bếp hàng đầu có uy tín về ẩm thực Việt Nam và ẩm thực Huế (Có Giấy chứng nhận Nghệ nhân ẩm thực kèm theo Đơn đăng ký đấu giá).

8. Điều kiện được tham gia đấu giá: Các đối tượng quy định tại điểm 7, thông báo này được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

a. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn); chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án và các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư.

b. Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá và theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh kèm theo.

c. Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất.

d. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 25 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư), trong đó:

- Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án tối thiểu 05 tỷ đồng thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập (dưới 01 năm) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo; đối với cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,….

- Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định.

đ. Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư.

e. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cụ thể có xác nhận về việc sử dụng đất đai trên địa bàn của Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổ chức đăng ký đấu giá) hoặc của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (đối với hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá).

f. Xác nhận tình trạng sử dụng đất đai trên địa bàn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các dự án thuộc địa phương khác và tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

g. Năng lực, kinh nghiệm đầu tư:

- Người tham gia đấu giá chứng minh đã hoàn thành hoặc đang quản lý vận hành và khai thác tối thiểu 01 dự án du lịch - dịch vụ hoặc bất động sản, khách sạn, nhà hàng có thương hiệu thành công trên thị trường;

- Đối với lĩnh vực ẩm thực, ưu tiên nhà đầu tư có những nghệ nhân chế biến hoặc đầu bếp hàng đầu có uy tín về ẩm thực Việt Nam và ẩm thực Huế (theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam).

Các điều kiện được tham gia đấu giá được thẩm định trước khi tổ chức đấu giá theo quy định và thông báo cho Nhà đầu tư đăng ký đấu giá được biết.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 06/8/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3898926, website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.