(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2020 do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Bên có tài sản đấu giá: Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương, địa chỉ: Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm tại thửa đất số 29; 30 tờ bản đồ số 50, thuộc xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương. Có tổng diện tích 12.700,2 m2, trong đó:

+ Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 50: 1.128 m2

+ Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 50: 11.572,2 m2

3.2. Nơi có tài sản: Xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương.

3.3 Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương, địa chỉ: Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 03/8/2020 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 03/8/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 150.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Tổng giá khởi điểm: 1.905.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm linh năm triệu đồng chẵn).

- Bước giá: 5.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Năm nghìn đồng chẵn)

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước

7.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

7.2. Tiền đặt trước (20%): 381.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn)

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp đơn tham dự cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, nộp phiếu trả giá (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu) trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Công ty theo địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 03/8/2020 (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ chuyển phiếu trả giá đến Công ty cần ghi rõ:

Nơi nhận: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

Địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.659.686.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

8.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng Nhà nước cho thuê đất có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh.

- Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá.

8.2. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

8.3. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đủ điều kiện về năng lực tài chính theo quy định của pháp luật.

- Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đúng quy hoạch, đúng thiết kế, đúng tiến độ khi trúng đấu giá.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Nộp tiền thuê đất đầy đủ theo đúng quyết định của UBND huyện và đúng theo thời gian thông báo của cơ quan thuế.

- Người trúng đấu giá phải cam kết xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh không vi phạm về vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến môi trường, người dân xung quanh như khí thải, tiếng ồn,...

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 03; 04; 05/8/2020.

- Tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 09 giờ 30 phút ngày 06/8/2020 tại hội trường UBND xã Yên Ninh huyện Phú Lương.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, chất lượng, hiện trạng của tài sản đấu giá.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 hoặc di động: 0912.549.127 (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!